Gå direkt till innehåll
Montage av glasräcke med skyddssele
Montage av glasräcke med skyddssele

Blogginlägg -

Tänk efter före! Så jobbar vi säkert

På säkerhetsdagen lägger vi extra fokus på sådant som resten av året ska vara självklart: en levande säkerhetskultur där vi tänker efter före och ser till att alla har förutsättningar att göra ett säkert jobb.

Men hur farligt är det att montera områdesskydd, och vad behöver vi tänka på? Det beror förstås på i vilket sammanhang som montaget sker. På en villatomt för en privatperson är det kanske framför allt oömma kläder, att lyfta rätt och att ha rätt verktyg som är viktigt, men på en större byggarbetsplats börjar säkerhetsarbetet långt före själva montaget.

Vid stora byggprojekt är planeringen oerhört viktig för säkerheten. Det handlar om allt ifrån transport av material, avspärrningar mot trafik och avstånd till schaktgropar, till säkerhetsutrustning för montörer och ordentlig ledningskontroll.

-Skor med stålhätta, varselkläder, hjälm och sele med skyddslina kan behövas, säger Robert Jansson som är skyddsombud på Skandinaviska Områdesskydd. Rätt utbildning är också självklart. Arbete på väg och svetsning kräver särskilda utbildningar, liksom arbete på ställning eller skylift.

En levande säkerhetskultur

Säkerhetskultur är de gemensamma attityder, värderingar och uppfattningar som företagsledning, chefer och medarbetare har om frågor kring säkerhet och arbetsmiljö. En god säkerhetskultur är nödvändig för att skapa säkra arbetsplatser.

-Säkerhet är ett nyckelbegrepp i hela vår verksamhet. Vi gör löpande skyddsronder och försöker att diskutera säkerhet mycket så att det ska bli ett naturligt tänk för alla. Det finns alltid en fara i att man, när man gjort samma arbete en längre tid, känner sig trygg och därmed också tar risker, så det är viktigt att alla förstår att säkerhet inte är något som var och en kan avgöra utan att det styrs av våra rutiner och regler, säger Robert.

Säkerhetsdagen sätter fokus

Säkerhetsdagen har instiftats av Sveriges Byggindustrier, för att uppmärksamma hur man arbetar med säkerhetsfrågor på arbetsplatsen. De vill uppmuntra en god säkerhetskultur och mana till öppna diskussioner kring hur vi gemensamt kan öka säkerheten på arbetsplatsen.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Jenny Ekman

Jenny Ekman

Presskontakt Kommunikationsansvarig 0708-519 419
Jimmy Ekman

Jimmy Ekman

Presskontakt VD 0709-400 429

Relaterade nyheter