Gå direkt till innehåll
Ny norm för områdesskydd tydliggör krav och förutsättningar

Nyhet -

Ny norm för områdesskydd tydliggör krav och förutsättningar

Normen SSF 1087 Områdesskydd – klassning och utförande är nu antagen och finns att beställa hos SSF Stöldskyddsföreningen. Risk och behovsanalys utifrån inbrottssäkerhet ligger till grund för klassningen enligt denna norm. Ett områdesskydd (stängsel eller vägg, grind, port eller liknande) kan sägas ha till uppgift att skydda egendom som förvaras utomhus inom det inhägnade området, och normen är avsedd att tillämpas av både beställare och leverantörer av perimetersystem.

”Ett stort steg för vår bransch”

Det är SSEF Stängselföreningen som i samråd med Stöldskyddsföreningen har tagit fram den nya normen, och arbetet har pågått under ett drygt års tid. Jimmy Ekman, Vd för Skandinaviska Områdesskydd, har varit med i gruppen som tagit fram normen.

  • -Den här normen är ett stort steg för vår bransch, säger Jimmy. Vi har jobbat med områdesskydd i många år och sett hur olika det kan se ut hos olika företag, och därför är det bra att gemensamt komma överens om vad som ska gälla.

En lägstanivå för produkter och tjänster

En norm är ett kravdokument som sätter upp krav och utvärderingsmetoder mot vilka en produkt/tjänst eller person kan certifieras. De tas fram på områden där kravställarna anser att produkter och tjänster bör motsvara en lägstanivå. Normen ger då svar på vad denna lägstanivå innebär och vägleder i sin tur kunder i valet av leverantör. Normer finns på många områden i samhället, men de normer som publiceras av SSF Stöldskyddsföreningen omfattar enbart säkerhetsområdet.

  • -I arbetet med normen har vi hela tiden tittat på vilka krav marknaden ska kunna ha på ett områdesskydd. Vi vill ju att en beställare redan på förhand ska kunna bedöma förutsättningarna att faktiskt få en produkt som motsvarar de behov som finns.

På uppdrag av försäkringsbolag

Normerna anger klassning, krav och provnings- eller utvärderingsmetoder. De refererar, där det är möjligt, till klasser i Europastandarder. Inom de områden där Europastandarder saknas och/eller behöver kompletteras, finns svenska normer.

SSF har sedan år 2000 i uppdrag av Svensk Försäkring att utfärda normer med koppling till försäkringsvillkor via FTR. Det grundläggande syftet med normarbetet är att bidra till att förebygga och begränsa skadors omfattning, och därmed ge lägre skadekostnader. Syftet är också att skapa en tydlighet mot branschen och mot försäkringsbolagens kunder. 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Jenny Ekman

Jenny Ekman

Presskontakt Kommunikationsansvarig 0708-519 419
Jimmy Ekman

Jimmy Ekman

Presskontakt VD 0709-400 429

Relaterade nyheter